(Bit)Mapa Jako metafora obrazu


Gdzie obraz ma swoje granice? Czy w kadrze, który wyznacza nam nasza aparatura lub w maksymalnej możliwej odległości od przedmiotu obserwacji? A może w jakości otrzymywanego obrazu bądź ilości jego różnorodnej interpretacji? Gdzie i kiedy kończy się ruch naszego oka i co nam go ogranicza?

Projekt bada granice pola atrakcyjności przedstawianego obrazu. Widoczne lub w niektórych egzemplarzach ukryte pola wyznaczające teoretyczną granicę obrazu, każą zastanowić się kiedy lub w jakim obrębie wycinek/kadr, przedstawia satysfakcjonujący nas obraz jako gotowy. Jednocześnie żaden z nich nie kończy się wraz z pionowymi i poziomymi fizycznymi granicami fotografii.