SYNAÍSTHESIS


Synestezja (gr. synaísthesis – równoczesne postrzeganie od sýn – razem i aísthesis – poznanie poprzez zmysły), jako fenomen ludzkiego mózgu w kwestii odbierania bodźców, jest zagadką do tej pory nierozwikłaną. Swoiste pomieszanie zmysłów pozwala na odbiór świata za pomocą wzroku, słuchu, smaku, dotyku i powonienia w sposób dostępny nielicznym. Cecha ta, niekiedy określana jako choroba, często postrzegana jest inaczej w odniesieniu do poszczególnych jej posiadaczy. Wielość możliwych kombinacji sposobów odbioru synestetycznego zmusiło do wybrania w celu badawczym pojedynczego przypadku, poprzedzonego odpowiednim wywiadem. Przypadek ten przedstawia odbiór pisma powiązany równolegle z odbiorem kolorów poszczególnych liter oraz całych wyrazów. Wziąwszy jako obiekt badań moje własne imię - Krzysztof, eksperymentalnie stworzyłem przestrzenne wyciągi barwne nałożone na autoportretyczną fotografię. Każdy wyciąg odpowiada konkretnej literze imienia. Obiekt źródłowy pokryty materiałem reflektującym światło stawia granicę pomiędzy osobą posiadającą dar synestezji, a kimś kto nie doświadcza tego fenomenu oznaczając niemożność bezpośredniego poznania. Wizualizacja przestrzenna a następnie obserwacja kształtów owych wyciągów barwnych, jest próbą ujrzenia sposobu odbierania rzeczywistości przez osoby z niezwykłym darem synestezji. Uzupełnieniem projektu są wydruki wykonane za pocą drukarki 3D, które pozwoliły na odwrócenie synestetycznych właściwości zmysłowych w fizyczne. Ich cechy w formie podobnej do działania alfabetu Braille’a umożliwiają odczytanie barwy, bądź jego odcienia osobom niewidzącym.